Vláda schválila financování bydlení z veřejných peněz

Duben 27, 2023
Vláda schválila stamilionovou podporu nájemního bydlení, která má pomoci v boji proti nedostupnosti bydlení v České republice. Peníze budou poskytnuty z veřejných zdrojů a část z nich poprvé poputuje i do rukou komerčních firem zabývajících se bytovou výstavbou.

Vládní návrh rozděluje finanční podporu na dvě části: větší část financí bude nabízena formou půjčky s maximálně tříprocentním úrokem, zatímco nevratná dotace může být vyplacena do výše 25 procent nákladů. Celkově tak může podíl dotace a půjčky činit až 90 procent uznatelných nákladů.

Z osmisetmilionové dotace poputuje půlmiliarda na projekty obcí. Tři sta milionů pak plánuje resort místního rozvoje poslat na projekty například charitám nebo právě developerům. Obce budou mít prospěch i z projektů, na které získá podporu soukromý investor. V takovém případě budou moci samosprávy určit, komu se pronajme nejméně čtvrtina bytů.

Důvodem, proč ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vydávat veřejné peníze na výstavbu, je skutečnost, že se bydlení stává stále nedostupnějším artiklem. Úrokové sazby hypoték rostou a rodiny s nižšími nebo středními příjmy už na ně nedosáhnou. K tomu přispěl také příliv uprchlíků v důsledku války na Ukrajině, kdy podle údajů největších realitních zprostředkovatelů v Praze nově pronajato bylo 40 až 45 procent nájemních bytů právě občanům Ukrajiny.

Financování bydlení z veřejných peněz není úplnou novinkou. V minulosti se ale podpora mohla vyplácet pouze obcím. Nynější návrh během meziresortního připomínkování kritizovalo ministerstvo financí, které poukázalo na to, že pro rozhýbání trhu s byty stačila podpora v podobě půjček s nízkým úrokem, zatímco dotace by pouze pokřivily trh.

Výstavba nových bytů může být pozitivní pro situaci na trhu s bydlením, protože může pomoci zvýšit nabídku a snížit ceny nájmů. Nicméně, kritici upozorňují na riziko, že podpora může být zneužita komerčními firmami, které si sice na stavbě bytů vydělají, ale výhodné nájemní podmínky budou mít jen krátkodobě. Navíc by podpora mohla vést k přemrštění cen bytů a ke zvýšení spekulace na trhu s nemovitostmi.

Zároveň se objevují obavy ohledně toho, zda jsou veřejné peníze využívány správně a efektivně. Je důležité, aby byla výstavba bytů řádně kontrolována a zajištěno, že se peníze dostanou do rukou těch, kteří je skutečně potřebují. Také by měla být zajištěna dostatečná transparentnost a veřejná kontrola nad procesem.

Celkově lze říci, že vládní podpora nájemního bydlení může být krokem správným směrem, pokud bude správně navržena a realizována. Nicméně je důležité sledovat, jak se situace na trhu s bydlením bude vyvíjet v dlouhodobém horizontu, aby se zabránilo případným negativním důsledkům a zajistilo se, že veřejné peníze budou využity efektivně a prospěšně pro společnost jako celek.

Zdroj: idnes.cz