Postup při prodeji

S realitkou či bez realitky?

01

Obě možnosti mají své výhody a nevýhody. Můžete se spálit se špatnou realitkou, a nebo naopak na spolupráci s realitkou vydělat. Anebo se o prodej pokuste sami, není to zase tak komplikované! Vyžaduje to pouze čas, zkušenosti a trpělivost se zájemci. A nezapomeňte, že na dobrého zájemce máte pouze jeden pokus. Troufnete si na to? Pokud na prodej nemáte čas, v prodeji si nevěříte a už vůbec se vám nechce dohadovat s dotěrnými zájemci, čtěte dál….

Další postup při spolupráci s námi

02

Pokud se rozhodnete pro DELFIN, následuje většinou nezávazná osobní schůzka v místě nemovitosti. Makléř odborně posoudí předmět prodeje. Možná se to zdá jednoduché, řeknete si – chceme prodat tento dům. Ale věřte nám, máme praxi a zkušenosti, navíc se snažíme problémům předcházet. Finančně to zlevní a časově zjednoduší celý proces prodeje.

Due diligence nemovitosti

03

Due diligence nemovitosti. V podstatě „audit vaší nemovitosti“. Díky svým znalostem a zkušenostem odborně posoudíme stavebně-technický stav vaší nemovitosti, vyhodnotíme její právní stav, posoudíme daňové aspekty spojené s prodejem vaší nemovitosti, zajistíme z archívu katastru nabývací titul, provedeme analýzu slabých a silných stránek vaší nemovitosti ve vztahu k aktuální situaci na realitním trhu. Tento postup dokáže zajistit prodávajícímu úsporu času a finančních nákladů spojených s prodejem. Řeknete si, vždyť jsme přeci naši nemovitost kupovali v dobré víře od důvěryhodných prodávajících a navíc prostřednictvím renomované realitky či advokátní kanceláře. Faktem je, že více jak polovina nemovitostí, které se u nás dostanou do prodeje, mají nějaký zádrhel. Není to většinou nic fatálního, všechno je nějak řešitelně. Chce to jenom problémy včas pojmenovat a včas je řešit. Ne až v momentě, kdy je kupec – ten chce nemovitost co nejdříve užívat. Výstupem Duediligence je také stanovení intervalu prodejní ceny zasazené do časového horizontu.

Pokud nemovitost neprodáme nic nám samozřejmě neplatíte. V případě, kdy nemovitost prodáme zprostředkovatelská provize zahrnuje výše popsanou prezentaci Vaší nemovitosti, vypracování smluv ( Dohoda o záloze, Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o převodu nemovitosti, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ), notářské poplatky za ověření podpisů, zajištění fyzických prohlídek na nemovitosti, poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí a prezentaci Vaší nemovitosti v tiskovinách.

Cenová prognóza splňuje očekávání. Co dál?

04

No přeci podpis zprostředkovatelské smlouvy. Můžete se toho bát, ale je to jako jakýkoliv jiný smluvní vztah a s obsahem smlouvy vás pečlivě seznámíme. Když nebudete chtít, do podpisu vás nutit nebudeme. Navíc podle Zákona o realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.) je vyžadován písemný akt. Smlouva definuje mimo jiné předmět prodeje, výši kupní ceny, odměnu za zprostředkování prodeje a jaké činnosti je povinen zprostředkovatel za tuto odměnu vykonat.

Příprava na prodej

05

Fotografie prodávají. Co se týká interiéru, je dobré vytvořit iluzi obývaného, uklizeného prostoru. Exteriér je vhodné fotografovat při slunečném počasí, pořizujeme i letecké snímky. Zhotovujeme půdorysy podlaží pro lepší orientaci. Můžeme nechat připravit 3D vizualizaci či virtuální prohlídku nemovitosti.

Propagace nemovitosti

06

Čím více lidí oslovíte, tím lépe nemovitost prodáte. Nejde jednoduše shrnout do jednoho odstavce všechny marketingové nástroje. Každý typ nemovitosti má odlišný přístup a každý makléř má svoje tipy. Zjednodušeně se tedy v zásadě jedná o inzerci na realitních serverech, inzerci na sociálních sítích, plachty a cedule na domech, propagace v místě bydliště, vlastní databáze zájemců, online marketing, případně inzerce v tiskovinách apod.

Prohlídky nemovitosti

07

Všechny prohlídky organizujeme a u všech jsme přítomni. Někdy se komunikace mezi kupujícím a prodávajícím dostane do mrtvého bodu. Potom přebíráme iniciativu. Takových schůzek máme za ta léta tisíce. Máme zkušenosti a umíme v tom chodit. Umíme být empatičtí i důrazní, ale vždy slušní. Vycítíme, kam protistrana směřuje a co by jí vyhovovalo. Dokážeme tomu předcházet. Pro spoustu prodávajících jsou taková jednání nepříjemná, my jsme jim v tom oporou. Od zájemců si žádáme zpětnou vazbu. Ta nás může poučit o nedostatcích nemovitosti, které nevidíme.

Rezervace nemovitosti

08

A je to tady, máme zájemce! Než se vyřídí administrativní část realitního obchodu (hypotéka, odsouhlasení znění kupní smlouvy, úschova kupní ceny, apod.),potvrdí budoucí kupující svůj zájem podpisem rezervační smlouvy. Rezervační smlouva je „trojdohoda“ mezi zájemcem, prodávajícím a realitkou. Řeší se v ní, do kdy, za kolik a jakým způsobem realitní obchod bude realizován a současně zájemce skládá rezervační zálohu na koupi nemovitosti.

Podpis kupní smlouvy

09

Snažíme se, aby byli klienti co nejméně časově zatěžováni realitním obchodem. A proto se všechny dokumenty najednou podepisují většinou u advokáta. V jeden okamžik se tak realizuje podpis smlouvy kupní, návrh na vklad vlastnického práva, či zástavní smlouvy – to pokud kupující čerpá hypotéku. A samozřejmě také smlouva o úschově kupní ceny u advokáta. Vklad vlastnického práva na katastru trvá nejméně 20 dní a po tu dobu jsou peníze za nemovitost složené u advokáta, Ten je automaticky vyplatí prodávajícímu, jakmile je kupující zapsán v katastru jako nový vlastník.

Předání nemovitosti

10

A jdeme do finále! Jakmile je proveden vklad do katastru na nového vlastníka a současně uhrazena celá kupní cena prodávajícímu, předává se nemovitost novému vlastníkovi. U všeho samozřejmě asistujeme a se vším pomáháme. Připravíme předávací protokol, pomůžeme s převodem médií, které se v nemovitosti nacházejí.

Tak co – troufnete si na to sami, nebo to zkusíte s námi? Nezapomeňtezkušenost je věc, kterou člověk získá, když už ji nepotřebuje. My už zkušenosti za ta léta máme a vy je můžetevyužít.

Prodejte nemovitost rychle a bez starostí. Pojďte do toho s námi.

Aktuality a zajímavosti