Červnová rozhodnutí Bankovní rady České národní banky

Červenec 31, 2023

Bankovní rada ČNB rozhodla o ponechání horních hranic úvěrových ukazatelů LTV a DTI a vypnula DSTI. Toto rozhodnutí ČNB znamená, že banka poskytující nyní hypotéční úvěr, nebude muset přihlížet k poměru výše měsíčních splátek úvěru (resp. všech úvěrů) žadatele ku čistému měsíčnímu příjmu. Toto rozhodnutí vychází z posouzení vývoje aktuálních a očekávaných systémových rizik v oblasti úvěrů na bydlení a trhu nemovitostí, zranitelnosti bankovního sektoru a sektoru domácností a ostatních faktorů, které ovlivňují odolnost obou těchto sektorů.

LTV = Loan To Value , půjčka ku hodnotě (nemovitosti)
DSTI = DebtService To Income, tj. souhrn měsíčních splátek všech úvěrů ku čistému měsíčnímu výdělku
DTI = Debt to Income, tj. poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu