Předkupní právo k nemovitosti

Každé koupi nemovité věci musí předcházet pečlivé právní prověření prodávajícího i nemovitosti. Jeho cílem je odhalit případné finanční potíže prodávajícího, omezení vlastnického práva nebo jiné aspekty, které převod nemovitosti buď vylučují, anebo na smluvní strany kladou zvláštní procedurální požadavky. V realitní praxi takové omezení často přináší předkupní právo spoluvlastníka nebo jiné předkupní právo zákonného či […]

Nemovitosti už nebudou vydělávat jen samospádem

Trh jednoznačně ochlazuje. Developeři za měsíc prodají třetinu toho, co touto dobou před rokem. I na dražbách nemovitostí je méně zájemců. Bude vyhrávat ten, kdo má rychlou hotovost a znalost. Mnozí se bojí inflace, a tak peníze dají v panice do téměř čehokoliv, jen aby je někde uložili. Jenže skutečné nemovitostní investice, aby opravdu byly investicemi, […]

Co je list vlastnictví, jaké obsahuje údaje a která rizika může odhalit?

List vlastnictví a jeho podstata List vlastnictví (dále též jen „LV“), který se lidově označuje také jako výpis z katastru nemovitostí, je v originální podobě veřejnou listinou, která obsahuje údaje o vlastnictví nemovitostí pro konkrétní katastrální území. Vedle osoby vlastníka je pro evidenci nemovitostí v katastrálním území a jejich „rozdělení“ do jednotlivých LV rozhodný právě […]