• POSTUP PŘI PRODEJI VAŠÍ NEMOVITOSTI


  • Chcete-li prodat Vaši nemovitost je pro Vás volba zprostředkovatele velmi důležitým krokem, který často určí úspěšnost takového obchodu a v neposlední řadě také dosaženou prodejní cenu.

   První kontakt s realitní kanceláři je ve většině případů telefonický, kdy Vy popíšete předmětnou nemovitost, její polohu, napojení na inženýrské sítě a svoji představu o prodejní ceně. Vzhledem ke skutečnosti, že budoucí prodejní cenu ovlivňuje velký počet faktorů ( stavební stav, poloha, umístění v rámci okolí apod.) je velmi nepravděpodobné, že by i sebezkušenější makléř dokázal určit tuto cenu přesně pouze po telefonické domluvě.

   Makléř naší realitní kanceláře proto po předchozí telefonické domluvě provede prohlídku přímo na místě, kde Vám nezávazně poradí s reálně dosažitelnou prodejní cenou. V případě, kdy Vy tuto cenu neakceptujete a máte pocit, že Vaše nemovitost je prodejná za cenu vyšší se samozřejmě nic neděje. Náš makléř Vás nikdy nebude nutit do zastupování při prodeji proti Vaší vůli – to je princip, který naše realitní kancelář dodržuje. I když nedojde k dohodě ohledně prodejní ceny a náš makléř poté odjede, Vám zůstává kontakt na osobu, která už Vaši nemovitost viděla pro případ, že čas a realitní trh prokáže případnou nedosažitelnost Vaší cenové představy. Tato služba je samozřejmě zdarma ! V případě, kdy je dohodnuta předpokládaná prodejní cena náš realitní makléř ( samozřejmě zdarma ) Vaší nemovitost nafotografuje a pořídí videozáznam celé nemovitosti (včetně okolí, příjezdové komunikace a celého vnitřku ).

   Poté se uzavírá Zprostředkovatelská smlouva. Ta může být dvojího charakteru.
   a) zprostředkovatelská smlouva provizní b) zprostředkovatelská smlouva exkluzivní
 • ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA PROVIZNÍ:

  • V případě uzavření této smlouvy je Váš smluvní vztah vázán pouze na případ, kdy naše realitní kancelář přivede zájemce – kupujícího za společně dohodnutou prodejní cenu dříve než Vy – v tomto případě náleží naší realitní kanceláři ve smlouvě dohodnutá provize tzn. můžete si zájemce – kupujícího shánět sami a záleží pouze na tom, kdo bude v obchodě rychlejší. Při uzavření této smlouvy je doba její platnosti ukončena prodejem zájemci – kupujícímu.

   Při takto uzavřené Zprostředkovatelské smlouvě naše realitní kancelář prezentuje Vaší nemovitost na internetových stránkách, internetových prohlížečích a v kanceláři na videu.

   Pokud nemovitost neprodáme nic nám samozřejmě neplatíte. V případě, kdy nemovitost prodáme, zprostředkovatelská provize zahrnuje výše popsanou prezentaci Vaší nemovitosti, vypracování smluv ( Dohoda o záloze, Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o převodu nemovitosti, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ), zajištění fyzických prohlídek na nemovitosti a notářské poplatky za ověření podpisů.
 • ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA EXKLUZIVNÍ:


  • V případě uzavření této smlouvy je Váš smluvní vztah omezen dobou ve smlouvě uvedenou, nejčastěji jsou to 3 měsíce. V tomto případě Vás naše realitní kancelář zastupuje exkluzivně, což znamená, že po dobu ve smlouvě dohodnutou je výhradním prodejcem této nemovitosti a veškerá jednání s případnými zájemci – kupujícími, kteří v době platnosti této smlouvy projeví o nemovitost zájem povede náš realitní makléř. V případě kdy naše realitní kancelář přivede zájemce – kupujícího za společně dohodnutou prodejní cenu náleží ji ve smlouvě dohodnutá provize. Při takto uzavřené Zprostředkovatelské smlouvě naše realitní kancelář prezentuje Vaší nemovitost na internetových stránkách, internetových prohlížečích, v kanceláři na videu a po celou dobu platnosti této smlouvy také ve vybraném tisku s fotografií.

   Pokud nemovitost neprodáme nic nám samozřejmě neplatíte. V případě, kdy nemovitost prodáme zprostředkovatelská provize zahrnuje výše popsanou prezentaci Vaší nemovitosti, vypracování smluv ( Dohoda o záloze, Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o převodu nemovitosti, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ), notářské poplatky za ověření podpisů, zajištění fyzických prohlídek na nemovitosti, poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí a prezentaci Vaší nemovitosti v tiskovinách.

 • DALŠÍ POSTUP


  • Další postup je shodný pro obě výše popsané varianty. Náš makléř pozve zájemce – kupujícího, který projeví zájem o nabízenou nemovitost do kanceláře DELFINu a poskytne mu veškeré informace o Vaši nemovitosti, možnostech financování a zajistí fyzickou prohlídku. Pokud si zájemce – kupující nemovitost vybere, zajistí náš makléř složení zálohy na předmětnou nemovitosti a zařídí vypracování Smlouvy o převodu nemovitosti, Návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, Předávacího protokolu k nemovitosti popř. Dalších dokumentů – vše dle daného obchodního případu. Poté se po vzájemné domluvě před notářem potřebné dokumenty podepíší a náš makléř zajistí podání těchto dokumentů na katastrální úřad podle místa polohy nemovitosti . Tyto služby nehradíte, jsou součásti provize. Jinými slovy, klient, kterého zastupujeme, se nemusí po organizační ani smluvní stránce o nic starat.

 • KTERÁ VARIANTA JE PRO VÁS VÝHODNĚJŠÍ ?


  • Varianta A – zprostředkovatelská smlouva provizní je výhodná pro klienta, který se v obchodě cítí jako doma, má spoustu volného času, má chuť se zájemci vyjednávat, jezdit kdykoliv na prohlídky, sledovat zda zadaná inzerce skutečně vychází tak jak si jí zadal, má známé osoby s právním vzděláním a dokáže případné zájemce – kupující přesvědčit, aby mu složili zálohu. Pro takového klienta je provizní smlouva vhodná, neboť ten potřebuje pouze rozšířit možnost prezentace a ve všem ostatním je skutečně soběstačným. Pro ostatní klienty je vhodnější varianta B – zprostředkovatelská smlouva exkluzivní.

 • AŤ UŽ Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ZVOLÍTE VARIANTU A ČI B PAMATUJTE, ŽE:  • Není výhodou má-li v nabídce Vaší nemovitost více zprostředkovatelů.
  • Musíte jednat s množstvím makléřů, zprostředkovatelé využívají stejná Média na propagaci a není nic horšího, než když případnému zájemci – kupujícímu se Vaše nemovitost objeví v internetu několikrát – popř. za různé ceny. Tímto se může stát, že se Vaše nemovitost stane „profláklá" a v tu chvíli o ní zájemci ztrácí zájem.

  • Není pravda, že každá nemovitost má svého kupce. Při zvolení příliš vysoké ceny se o tom přesvědčili spousty prodávajících před Vámi.

  • Není pravda, že obchod lze uzavřít za 10 min. „od stolu v kuchyni". Spolehlivý prodej nemovitosti je činnost vyžadující znalosti z mnoha oborů.

  • Nevěřte příliš při volbě ceny radám Vašeho souseda (pohnutky může mít různé ).

  • Před prodejem nepodceňujte úklid Vaši nemovitosti. Pamatujte si, že první dojem je vždy nejdůležitější

  • Nepodmiňujte prodej Vaší nemovitosti současným prodejem Vašeho starého: nábytku v domě, starého automobilu ve stodole apod. Kupující si jde vybrat přece nemovitost

  • Neveďte na prohlídku celou rodinu. Snažte se, aby v domě bylo v době prohlídky co nejméně lidí jinak se zájemce cítí jako někdo, kdo tam překáží a ruší.

  • Toto je několik základních věcí na které je třeba brát zřetel ať už chcete prodat malou chatku u rybníka nebo činžovní dům na Vinohradech – platí pro oba tyto obchodní případy stejně. A poslední rada na závěr:
   Nebojte se obrátit na odborníky popř. alespoň o radu, určitě na tom vyděláte!

   DELFIN
   Vaši budoucí makléři